Bekymring, stress, angst og depression

Kender du til det at have:

 • Bekymringer, du konstant tænker på, uden at du finder en løsning.
 • Stress, i din krop, der gør dig usikker og skrøbelig og får dig til at miste overblik, hukommelse, koncentration og nattesøvn.
 • Angst, der igen og igen kaprer dig, og får dig til at føle ubehag både fysisk og psykisk, og som fratager dig din frihed.
 • En depression, der dræner dig for energi og får alting til at se uoverskueligt ud. Du oplever at være trist og grådlabil.

Bekymringer, angst, stress og depression handler meget ofte om moralsk skade, dvs. sår på sjælen, hvor du har oplevet:

 • At have handlet imod dine egne behov, ønsker og værdier
 • Ikke at have fået taget hånd om traumatiske oplevelser, som derfor fortsat sidder i din krop og hæmmer din frihed til at være dig
 • At have fået overskredet din grænse og undladt at forpligte andre til at tage deres ansvar
 • Ikke at have fået sagt fra eller stået op for dig selv og din ret
 • Sympatiseret med andre menneskers smerte og problemer og glemt dig selv

Du oplever måske at have kørt i den samme rille i årevis uden at have været i stand til at gøre noget, der kunne ændre på din situation.

Den kampparate hjerne

Vores hjerne fungerer optimalt i nuet og langt mindre godt, når vi forsøger at tænke tilbage på problematiske hændelser og oplevelser i fortiden eller på frygtbaserede scenarier, der kan opstå i fremtiden.

Hjernen er som en røgdetektor. En røgdetektor skelner ikke, om det er røg fra en dampende gryde på komfuret eller røg fra en ildebrand, før den giver sig til at hyle. På samme måde gælder det for hjernen og dine tanker: det du tænker er markør for, hvilke signalstoffer der produceres i dit nervesystem.

Er du f.eks. på flugt fra en arrig hund, eller sidder du på dit kontor og bliver voldsomt trigget af din chefs bebrejdelse, vil din hjerne i begge tilfælde opleve, at du er i fare og gøre dig kampparat.

De to situationer er forskellige idet:

 • Hunden udgør en reel fare
 • Chefens adfærd trigger et gammelt traume i dig, som får din krop til at opleve fare.


Bekymringer

Bekymringer er en alarmklokke til dig om, at du har brug for afklaring og tryghed.

Når du ikke handler på dine bekymringer, kan de udvikle sig til stress.

I psykoterapien vil du få mulighed for at se det hele lidt fra oven og få bevidsthed på, hvad den bagvedliggende årsag er til din bekymring. Når først du forstår den bagvedliggende årsag, kan du langt bedre forstå dine handlemønstre og lære at agere på en ny måde, der skaber tryghed og afklaring for dig.

Stress

Måske er du nedkørt og stresset på dit arbejde eller i familien og mærker, hvordan du ikke kan tænke klart og handle, som du plejer.

Stress kan udløses af forskellige årsager:

 • Der kan være FOR MANGE KRAV OG GØREMÅL, du ikke kan nå at indfri på dit arbejde eller i familien. Engang var du i flow, men nu er du ude af flow og mærker stress.
 • Du føler, du løber PANDEN MOD EN MUR og aldrig mærker flow og udvikling. Du har idéer og tiltag til, hvordan du kan nå dine mål og ønsker på dit job eller i familien, men støder hele tiden mod begrænsninger og modstand fra din ledelse eller fra din partner eller øvrige familie.

Angst og fobi

Du kan have angst og fobi for alverdens ting:
Højder
Kvælning
Operation
Mørke
Natten
Sygehuse
Kældre
Elevatorer
Altaner
Mange mennesker (social-angst)
Indespærring
At holde tale
Præstationsangst
Edderkopper, slanger m.m.
Heste, hunde, katte, fisk, mus, rotter m.m.
Ørelæger, tandlæger m.m.
Tog, bus, bil, fly
Motorveje
Tunneller
Autoriteter

Angst/fobi og symptomer

Symptomerne i kroppen, når du oplever angst og fobi, kan være så ubehagelige, at du måske har udviklet angst for at mærke angsten. Det betyder, at du undgår situationer, du véd trigger angsten.

Når angsten berøver dig din frihed, påvirker den ofte også dit familieliv, da der er ting, I ikke kan gøre sammen. Dette kan give dig skyldfølelse, som også er tyngende for dig.

Angst/forbi og sanserne

Angsten/fobien hænger sammen med en tidligere ubehagelig oplevelse i dit liv, hvor du blev forskrækket. For at du skal undgå en lignede situation, blev dine sanser skærpet i hændelsesøjeblikket. Det vil sige, at alt hvad du så, hørte, lugtede, smagte og følte, blev registreret og lagret i din hukommelse. På den måde har din krop forberedt sig på at redde dig fra en lignede hændelse i fremtiden

Ikke alle ubehagelige oplevelser påvirker dig fremadrettet, og nogle oplevelser påvirker dig i noget tid og forsvinder så, mens andre fortsat kan aktivere din angst eller fobi langt op i livet.

Grunden til, at du fortsat kan mærke angsten og fobien er, at, du i hændelsesøjeblikket havde en alder og bevidsthed, der ikke var i stand til at rumme og forstå hele hændelsesforløbet.

Nedenfor kan du læse et eksempel på angst, der fortsat sidder i kroppen og hæmmer friheden.

Far og hospitalet
Forestil dig, at du er fem år og oplever, at din far besvimer inde på dit værelse og bliver hentet af en ambulance. Du og din mor kører med i ambulancen, hvor din far får det værre og en masse lamper blinker og bipper. Da I ankommer til hospitalet, er der læger, der hiver din far ud ambulancen og kører ham væk på en båre med hurtig fart. Du bliver forskrækket og tror, at du aldrig skal se ham igen.

Siden den oplevelse har du ikke kunnet sætte din fod på et hospital, ikke engang da dine egne børn blev født eller din bedste ven var indlagt. Angsten i din krop forhindrer dig i at gå ind på et hospital, bare lugten af hospital kan gøre, at din angst blusser op.

Med din voksne kognitive fornuft kan du godt se, at et hospital er til for at hjælpe mennesker, og at du sagtens kan gå derind. Din krop giver imidlertid alarmsignal og siger, at du skal holde dig væk. Den husker nemlig tydeligt din angst for at miste din far, hvor scenen var et hospital. For din krop, der husker alt, giver det perfekt mening, at du ikke kan besøge et hospital.

For at fjerne angsten fra dit nervesystem må du møde dit indre fem-årige barn og heale det kropslige ubehag, du følte dengang, din far blev kørt væk. Når du har gjort det, vil du godt kunne huske, at du engang var bange for at gå ind på et hospital, men du kan ikke mærke ubehaget i kroppen længere, og din angst vil være væk.

Angsten har altid en årsag, og i terapien kan du både finde ind til årsagen og få healet det underliggende traume, der har forårsaget angsten/fobien.

Nederst på siden kan du læse, hvad andre med angst har oplevet i terapien.

Depression

Når du er deprimeret, kan alting føles tungt og trist. Du kan have svært ved at se, at der er lys ”for enden af tunnelen”. Måske er det, fordi der slet ikke er lys på den vej, du kører på i tunnelen.

Det hele er startet med en bekymring, du har undertrykt vigtigheden af. I stedet for at tage ansvar for din bekymring og finde en løsning, der kunne give dig tryghed og indfri dine behov og ønsker, har du som med en badebold presset den ned under vandet. Hver gang trykket har været for stort, og badebolden er hoppet op igen, har du trykket den ned igen sammen med nye bekymringer.

Det er ikke muligt at undertrykke de negative følelser, uden samtidig at undertrykke de gode og dejlige følelser samt livsglæden - med depression til følge.

Det er meningen, at du skal passe på dig selv og sørge for, at du har det godt og trives. Ligesom du vander dine planter og giver dem gødning, skal du vande dig selv og sørge for næring fra dine omgivelser.

Når du har en depression, er der mange værdifulde ting, du har til gode at lære om dig selv.

Ofte melder depressionen sin ankomst, når det ikke længere er muligt for dig at undertrykke dine behov og ønsker, du kan ikke holde badebolden under vandet længere.

Din krop siger stop og ”slukker lyset”, den vil have dig til at mærke, hvor du svigter dig selv og prioriterer andre menneskers ønsker og regler højere, end du prioriterer dine egne værdier, ønsker og behov.


På den anden side af depressionen vil de færreste være depressionen foruden.


Depressionen stopper nemlig din motor og forhindrer dig i at fortsætte med at køre mod afgrunden. Hvem vil ikke gerne have den hjælp, når vi ikke selv kan.

I terapien har du mulighed for at lægge alle dine kort på bordet og få et overblik, der hjælper dig til at se din autentiske vej komme lysende til syne.

Det er som regel ikke svært for dig at få øje på den vej, der lyser op. Det, der er svært, er at tage dig selv hjem. At ELSKE DIG SELV HØJERE end at fortsætte med at byde dig selv det, du dagligt udsætter dig selv for.


Symptomer i kroppen under bekymringer, stress, angst og depression

Når du oplever at være bekymret over længere tid og mærker stress, angst og eller depression vil du ofte også mærke smerter i bevægeapparatet.

Dette er helt naturligt, idet alle de store muskelgrupper tager over, for at du bedre kan klare den fare, din krop oplever, du er i. Det betyder, at de små muskler ikke bliver brugt, og du begynder at mærke smerte i form at stivhed i f.eks. nakken og ryggen.


Hvad kan psykoterapien hjælpe dig med?

I terapien hjælper jeg dig med at sætte ord på dine bekymringer og tanker og med at forstå, hvad årsagen er til, at du undlod at tage vare på dig selv og ikke formåede at handle i tide.

Når du forstår dine bevæggrunde og handlemønstre, og hvordan de er blevet skabt, er det lettere at tage ansvar for positive tiltag, der vil gøre dig godt. Det starter med det første lille skridt, og det vil gøre en stor forskel i dit liv. Du vil lære værktøjer og metoder, som du kan anvende fremover, og som vil hjælpe dig med at forebygge lignende tilstande.


Klientudtalelser om angst

Angst for at få blodprop under hofteoperation (klientudtalelse)

Jeg var angst for, at der under min forestående hofteoperation skulle ske komplikationer i form af, at jeg fik en blodprop.

Jeg fortalte Birgitte om ubehaget, mens hun bankede mig blidt forskellige steder i ansigtet og på kroppen. Jeg blev bedt om at beskrive mit ubehag på en skala fra 0 til 10, hvor 0 var ingen ubehag og 10 var max ubehag. Jeg startede med at have 10 + og mærkede et specielt ubehag ved at tænke på, at jeg under operationen ville få en blodprop.

En blodprop ville medføre, at jeg ikke kunne tage vare på mig selv, og at andre skulle tage sig af mig, og jeg ville blive en byrde for andre.

Under sessionen blev mit ubehag gradvist mindre og mindre, indtil jeg til sidst ikke oplevede nogen angst for operationen.

Jeg var ikke længere bekymret for at få en blodprop og være til besvær for andre.

Mit ubehag forsvandt og sluttede på 0, og jeg havde tiltro til, at operationen ville gå godt, og at lægerne ville tage sig godt af mig, og at de havde stor ekspertise og erfaring.

Jeg er meget overrasket over virkningen. Når jeg skal være helt ærlig, troede jeg ikke meget på det, da vi startede, men det virkede. Ingen angst inden operationen. Tak. 

Angst for at dø (klientudtalelse)

Kære Birgitte
Tusind tak for i går eftermiddags...…jeg fatter stadig ikke, hvordan, men mærker tydeligt hvorfor og så burde jo, i hvert fald et eller flere forståelsens klare lys tændes...…!!!

Du skal vide, der blev sovet syv timer i nat, og jeg er stadig utrolig "lettet" både i krop og sandelig også i sjæl. Min oplevelse af behandling er følgende. Mens jeg fortalte dig, hvor meget jeg elsker livet, lyset, træerne og min familie og hvor ubehageligt, det føles at skulle vœk herfra, bankede du mig let på kroppen.

Mit ubehag ved tanken om at skulle dø var 10 og gjorde ondt i hjertet. Tanken har plaget mig i mange år, fordi jeg er så livsglad og elsker lyset. Jeg føler ikke, jeg kan kontrollere døden. Du spurgte mig, hvornår min krop første gange havde mærket ubehaget ved ikke at vide, hvad der skulle ske, og jeg kom tilbage i min egen barndom til en situation mellem min mor og far, som var meget sorgfuld, og som gav mig den samme følelse i hjertet.

Mens jeg fortalte om barndomsoplevelsen, og du bankede på mig, lettede smerten fra mit hjerte, og angsten for at dø blev mindre. Da vi sluttede, havde jeg ingen ubehag ved døden, mit ubehag var i 0, jeg kunne i hvert fald ikke mærke det.

Angst for ikke at være god nok og bestå arbejdsprøven (klientudtalelse)

Jeg var angst for, at jeg ikke ville klare mig godt på en arbejds-prøve-dag, jeg var blevet inviteret til.

Der var meget på spil, og jeg havde en stor chance foran mig. Mit ubehag var stort, og jeg havde angst for ikke at kunne huske det, jeg skulle samt ikke at kunne svare på alt det, de kunne finde på at spørge om og komme til at føle mig dum og ikke god nok.

Mit ubehag var på 10 på en skala fra 0 til 10. Birgitte bad mig fortælle om mit ubehag og spurgt mig, hvad det værste var der kunne ske, hvis jeg ikke kunne svare.

Birgitte bad mig huske en tidligere episode, hvor jeg havde den samme form for ubehag, og hvor jeg ikke kunne svare.

Jeg kom i tanke om en tidligere episode, hvor jeg blev bedt om at stå foran mange mennesker og oversætte fra et sprog til et andet, hvilket jeg fik det utrolig dårligt over, idet det var på et fagsprog, og jeg blev meget angst.

Jeg fortalte detaljeret om oplevelsen, mens Birgitte bankede. Mit ubehag blev mindre, jeg begyndte med at tænke, at jeg ville gøre mit bedste, og hvis det ikke var godt nok, ja så havde jeg andre muligheder. Ubehaget blev meget mindre, og til sidst var det væk. 

Efter jeg har været i behandling hos dig vedr. angst med det nye job, følte jeg mere ro i krop og sind. Da dagen kom, gik jeg ikke rundt og spekulerede over, hvorvidt jeg var god nok. Jeg tog det mere med et åbent sind og havde overskud. Jeg oplevede ro i sjælen og tænkte, jeg gør mit bedste, og mere kan jeg ikke gøre! Du er skøn!

Leder du efter en tid?