Naturterapi

Naturterapi handler om, at du tager din udfordring med ud i naturen og bruge naturen som redskab til forløsning af svære følelser, stagneret energi og/eller tvivl.

Du vil opleve, at naturen vil samarbejde med dig og på forunderlig vis give dig en større forståelse af din udfordring.

Det kan næsten føles som om, naturen spiller bold med dig og din underbevidsthed. Et sanseligt møde med naturen vil kunne fremkalde kropsfornemmelser, følelser og/eller tanker på en særlig stimulerende og ofte uventet måde. Alt sammen oplevelser der kan hjælpe dig til at skabe forståelse og overblik i din livssituation.

Du vil evne at skabe sammenhæng og forståelse ud af kaos, idet naturens forbundethed til alt levende skaber ro og forståelse på et dybere plan. Naturen tillader dig at søge svaret i dit eget liv og i dig selv.


Den storslåede natur kan på samme tid være både grænsesættende og grænsesprængende. Naturen giver os mulighed for at hengive os og udtrykke vores følelser.

I det jordnære – møder du dig selv

I bogen Arvegods skriver forfatter og sygehuspræst Preben Kok, at ”det jordnære og umiddelbart værdiløse kan vise sig at give adgang til det dybeste i livet.” Han refererer til eventyret om Klods-Hans, der til forskel for sine brødre ankommer til prinsessen på en ged og ikke en fin hest.

Klods-Hans har ej heller forberedt sig som sine brødre for at kunne fremstå perfekt, men instinktivt har han samlet brugbare genstande op på sin vej. Pointen i eventyret er, at brødrenes viden kan give dem en stilling i livet, hvor de kommer ”højt til hest” og bliver beundringsværdige. Men det vigtigste i livet – symboliseret ved prinsessen, der kan gøre en til konge i sit liv – får man ved at være jordnær og møde livet, som det nu engang former sig. 

Fra pudsige sanseindtryk til en utømmelig indre kilde af selvindsigt

En terapisession med og i naturen kan indebære, at du via naturoplevelsen formår at bevæge dig dybere ind i dig selv. At du i processen, hvor du først sanser pudsige og finurlige sanseindtryk til senere at observere den udefra, kan opleve at blive mere afklaret med din aktuelle livssituation.

Du vil opleve at få kontakt til sande sider af dig selv og få indsigt i nye værdier, der støtter op om den, du er, samt opleve hvordan nye mål og retninger manifesterer sig i din bevidsthed og giver dig en ny klarhed.

En terapi varer tre timer, lokation aftales nærmere. 

Leder du efter en tid?