Parterapi - "IMAGO"

IMAGO-terapi er en virkningsfuld metode, der synliggør, hvordan opvæksten har stor indflydelse på de udfordringer, som I møder i jeres parforhold i dag, ved blandt andet at:

  • Sætte fokus på, hvordan jeres parforholdsproblemer kan være katalysator for jeres personlige vækst og udvikling og altid indeholder gaver til jer begge. 
  • Finde frem til, hvilke egenskaber I ubevidst søger i en kærlighedspartner, der gør jer lykkelige og hvilke egenskaber, der giver jer udfordringer og aktiverer ubevidste reaktionsmønstre og overlevelsesmekanismer, der ikke tjener jer mere.
  • Se på årsagen til, at I blev tiltrukket af hinanden og fandt sammen, og samtidig hvorfor I skal møde de udfordringer. som I har i jeres forhold i dag.

Jeres kærlighed rummer nøglen til sande sider af jer selv

Ved at få bevidsthed på årsagen til jeres udfordringer har I mulighed for at finde lukkede døre i jeres indre, som herefter kan åbnes.

De rum I vil indtage, indeholder værdifulde sider af jeres sande natur, som en gang blev gemt væk, for at I kunne overleve i det opvækstmiljø, I var en del af i barndommen.

Det kan forklares på en enkelt måde ved at sige, at vi både har en gammel og en ny hjerne;

  • Den gamle hjerne er den, der husker og har lagret alt det, som vi har oplevet.
  • Den nye hjerne er vores kognitive fornuftige hjerne, der er i stand til at skelne og forstå.

Vi reagerer ofte ud fra vores gamle hjerne, hvilket kan være begrænsende for os i vores hverdag og i relation til andre mennesker og situationer.

Op igennem vores barndom oplever vi små og store traumer (forskrækkelser), som vores nerveceller husker samtidig med, at vi tilpasser os omgivelserne, så vi altid får mest mulig kærlighed fra vores omsorgspersoner. I denne tilpasningsproces går vi på kompromis med egne følelser og behov, som derved undertrykkes og ofte forkastes.

IMAGO-terapien vil synliggøre, hvilke reaktionsmønstre I har tillært jer i barndommen, og som i dag begrænser jer, uden at I nødvendigvis er bevidste herom. I vil opnå indsigt om sande sider af jer selv - om hvem I er, når I ikke mister, forkaster eller forfalsker dele af jer selv.

I vil opleve, at fundamentet, I står på, bliver trygt og godt og tillade, at I sammen kan udforske jeres udfordringer, finde fælles værdier og vokse i mødes med jer selv og hinanden.

Læs her hvad andre klienter har udtalt om IMAGO-terapi

Måske havde jeg en fornemmelse af, at de ikke.. (klientudtalelse)

Jeg har egentlig aldrig rigtig analyseret min egen barndom og opvækst og vurderet mine forældres arbejde hermed. Måske havde jeg en fornemmelse af, at de ikke havde gjort et særlig godt stykke arbejde, men efter at have gået dybere ned i fortiden og mærket efter, har de jo faktisk gjort det rimeligt godt, synes jeg.

Der er blot nogle helt konkrete værdier, som de har misset, og som jeg higer efter at få specielt fra min partner.

Forløbet hos dig har været meget motiverende (klientudtalelse)

Vi vil gerne takke dig for en inspirerende og dybdegående terapi, som har ført til, at vi har fået en meget bedre forståelse for hinanden i vores parforhold, som var det, vi manglede.

Din positive og ærlige indgangsvinkel til vores udfordringer fik os til at åbne os og tale om ting, der betyder meget i vores liv. Dit engagement er helt unikt, og du er utrolig nærværende og har en sjælden evne til at få os til at føle tryghed med din kloge spørgeteknik og din kærlige tilgang til os som mennesker og vores samspil.

Forløbet hos dig har været meget motiverende, og din tilgang og indsigt har pustet nyt liv i vores parforhold. 

Kærlig hilsen de lykkelige

Jeg har fået øjnene op for, at jeg selv kan gøre en aktiv indsats (klientudtalelse)

De mangler, jeg har haft fra mine forældre, har forårsaget, at jeg gennem min opvækst og til tider i mit voksne liv, når jeg ikke har fået nærvær, ikke har nydt livet og det, jeg har lavet. Jeg har hele tiden haft en tvivl om, hvad sker der nu eller om lidt, og det har gjort, at jeg ikke har kunnet slappe af med mig selv!

Det manglende nærvær har resulteret i, at jeg har følt mig alene, nedprioriteret og tilsidesat. Jeg har også udviklet en følelse af uretfærdighed i mit liv, men lært at leve med og acceptere det.

Jeg har fået øjnene op for, at jeg selv kan gøre en aktiv indsats for at bekæmpe mine mangler og konsekvenser. Det skal ske ved, at jeg bevidst skal reagere på en vis måde, når jeg oplever særlige følelser og situationer.

Jeg håber, at ovenstående har givet jer mere klarhed omkring IMAGO-terapi.
Jeg vil med gøre mit til, at I får størst muligt udbytte af terapien samt give jer alle de redskaber, I måtte have brug for. Naturligvis tilpasset de udfordringer, I står med og de mål, I ønsker at opnå!

Leder du efter en tid?