Familie og relationsterapi

  • Familie og relationsterapi har til formål at skabe fred i kroppen, sindet og i relationen.
  • Den giver dig en dyb og kærlig forståelse for, hvad årsagen er til, at konflikten er opstået og hvorfor den har udviklet sig.
  • Terapien tilbyder altid alle involverede parter værdifuld viden til personlig udvikling.

Oplever du uoverensstemmelser og konfrontationer, som dræner dig for energi? Konflikter kan også påvirke relationer til andre mennesker fx den øvrige familie, dine kollegaer, vennekredsen, naboerne m.m.

Det er ikke sikkert, at du alene kan løse konflikten. Det du altid kan er at skabe de bedste betingelser for din egen fred, ved at lære at forstå og rumme situationen og få forløst det ubehag, som du mærker i din egen krop.

En relationskonflikt kan have mange årsager, det er derfor vigtigt, i det terapeutiske arbejde, at forstå konfliktens årsag og sammenhæng og lære sig selv bedre at kende.

Er konflikten relateret til familien, er der som regel mange følelser involveret og meget forløsning at hente i viden om arv og miljø. Ofte er der tale om at gøre op med gamle familiemønstre, som ikke fører noget godt med sig og som forsat kan gøre stor skade i familierelationen og individet.

Der kan være problematikker mellem søskende, forældre/barn, bedsteforældre, og svigerforældre. De kan opstå i det daglige, ved højtider, i forbindelse med arv og skilsmisse og på mange andre områder.

Nogle konflikter løser sig selv over tid, mens andre undertrykkes i kroppen og kan blusse op i en given situation og skabe yderligere afstand.

Konflikter relateret til kollegaer, venner eller naboer behøver ikke at være lige så sårbare og drænende som de familiære konflikter, men kan alligevel påvirke den daglige glæde fx på arbejdet, i sommerhuset eller i vennekredsen.

Uanset hvilken konflikt type du er involveret i, vil psykoterapien hjælpe dig til at forløse de ubehagelige følelser du oplever i forbindelsen med konflikten. Når først du har fået taget hånd om dine egen sårede følelser, vreden, skuffelsen, uretfærdigheden m.m., er det langt lettere for dig at få konflikten nedtrappet og løsninger fundet.

Forskellige konflikter - forskelligt fokus

Personlige konflikter – Omhandler identitet, selvværd, tillid, respekt, behov og forventninger.
Denne konflikt fordrer følelsesmæssig selvbevidsthed og selvkontrol.

Interessekonflikt – Uenighed omhandlende: ressourcer, arv, penge, tid, plads m.m.
Denne konflikt fordrer forhandling og kompromis.

Værdikonflikt – Uenighed om værdier, etik, moral, traditioner og kultur.
Denne konflikt fordrer tolerance, forståelse, samtale, lydhørhed samt respekt for forskelligheder.

Du eller I er velkommen til at ringe eller skrive til mig, så vi kan få en snak om dine eller jeres relationelle udfordringer og hvad relationsterapi kan gøre for dig eller jer.

Ønsker du at modtage undervisning i relationer og samarbejde, kan du læse yderligere om det kursus jeg underviser i på de åbne kurser hos fagforeningen IDA her. (https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/kurser/personlig-udvikling-og-kompetencer/staerke-relationer-skaber-gode-resultater). Er den aktuelle konflikt arbejdsrelateret kan muligvis få din arbejdsgiver til at betale for kurset og efterfølgende forløb.

Læs her hvad tidligere klienter har udtalt om min familie- og relationsterapi

Du har i al tydelighed givet os det kærlige skub og forløsning, som vi havde brug for…… (klientudtalelse)

Da mine voksne piger (21 og 24 år), og jeg (mor 51 år) havde brug for hjælp til at få forløsning på at ville forstå hinandens adfærd og reaktionsmønstre, i forhold til hinanden og i forståelse på os selv, dukkede du Birgitte op på magisk vis og på perfekt vis…..

Du har i al tydelighed givet os det kærlige skub og forløsning, som vi havde brug for…… og det vakuum jeg følte der var, der blev ved at være i live, og som gjorde at jeg ikke helt var mig selv, er på kærligste vis forløst. Jeg kan ikke sige det tydeligere end dine egne ord omkring beskrivelsen af familieterapien, som 100 % har levet op til, hvad jeg kom for og ikke mindst den dyrebare gave vi har fået med os resten af livet.

Bare det at kunne navigere flydende og med lethed overfor hinanden nu, skaber en helt anden energi og rummelighed, en helt anden måde at være sammen på.
Birgitte, du har været så engageret til hver eneste session, at vi nærmest glemte begrebet tid……

Tusinde tak for din professionelle og kærlige måde at navigerer os igennem på.
Vi har grint og vi har grædt og det har helt sikkert krævet mod fra mine piger at vise deres inderste følelser. Tak fordi I gjorde det muligt ….på smukkeste vis.

Leder du efter en tid?