Livskrise, sorg og misbrug

Livskrise, sorg og misbrug er alle tilstande, som kan tappe dig for energi og livsglæde. Er du der, hvor du gerne vil ændre på dine omstændigheder, kan psykoterapien skabe overblik og forståelse. Terapien kan hjælpe dig til at tage det første skridt ved at finde den bagvedliggende årsag til:

  • Hvad der har skabt LIVSKRISEN i dit liv.
  • Hvad der er årsagen, til at din SORG ikke letter.
  • Hvad du ikke tør mærke, som du dulmer eller afleder med dit MISBRUG


Livskriser, sorg og misbrug handler ofte om:

  • Barndomstraumer
  • Sårbarhed
  • Overlevelsesmekanismer

Barndomstraumer og dit forladte indre barn

Dit forladte indre barn handler om, at du på et tidspunkt i din barndom har vendt ryggen til en del af dig selv.

Da du efterlod det indre barn, var det forbundet med stor smerte og sårbarhed.

Nogle af de egenskaber, evner og behov, du havde, da du var barn, var der ikke plads til, eller de kunne ikke forenes med de krav omverdenen forventede af dig, så du forlod dele af dig selv. Du gjorde det, fordi du ikke havde et valg. Du var nødt til at vælge dig selv fra og tilpasse dig dine omgivelser for at få bedst mulig accept og kærlighed herfra.


”Hjernen former og tilpasser sig til det miljø og de omsorgspersoner, vi vokser op med. På den måde sikre vi vores overlevelse bedst muligt”


Livskrise og selvomsorg

Når du oplever en livskrise, er det ofte, fordi der er områder i dit liv, hvor du forsømmer dig selv og dine egne behov og ønsker. Du giver ikke dig selv næring og oplever, at krisen får dig til at miste din livslyst.

Du er i kontakt med dit eget indre barn, og det du mærker er barnets sårbarhed, smerte, tvivl og frygt. Din tilsidesættelse af dig selv føles kvælende og alligevel formår du ikke at handle selvkærligt. Dit problem føles uoverskueligt med mange faktorer, der spiller dig skakmat.

For at komme ind til kernen hvorfra din krise udspringer, må du finde mod til at mærke, hvad du er bange for. Hvad er det for en sårbarhed, dit indre barn dækker over? Hvilken del af dig selv var det, du engang forlod, og som ikke passede ind i dit barndomsmiljø?

Din livskrise er som en sommerfugl i en puppe, udefra ser alt rolig og fredfyldt ud, men inde i puppen er der en kæmpe transformation i gang, som endnu er skjult fra omverdenen.

Transformationen kræver udholdenhed og kamp, og hver dag træner sommerfuglen sine vinger inde i puppen. Puppen bliver mere og mere begrænsende for sommerfuglens velbefinde, jo stærkere dens vinger bliver.

Sådan er det også for dig. Du kæmper dagligt med din tvivl, overvejelser, sorg og frygt. Du er i stilhed, taler med andre mennesker, oplever frustration, vrede og opgivenhed, tager et skridt frem og to tilbage, har gode dage og dårlige dage, føler dig ensom og forladt, forkert og ubrugelig for bare at nævne noget af det, du går igennem.

Jo tættere sommerfuglen kommer på at bryde ud, jo tydeligere bliver oplevelsen af, at her er der ikke plads til mig. I skabelsen ligger evolutionen, og sommerfuglen ved intuitivt godt, hvornår dens vinger er stærke nok til at bære, og den kan bryder ud.

Sommerfuglen mærker nu friheden under dens vinger og kan takke puppen for dens modstand, som gjorde, at den kunne udvikle sine vinger.

Det samme gælder for dig, jo tættere du kommer på kernen af dit barndomstraume, jo mere ubehag vil du føle.

Dine overlevelsesmekanismer, som engang beskyttede dig, som sommerfuglens puppe beskyttede sommerfuglen. virker ikke længere.

Du står nu ansigt til ansigt, med dit lille indre barn og de egenskaber, evner og behov, du engang blev nødt til at fornægte for at blive elsket og accepteret af omverden.

Dit indre barn holder dine ”vinger” til friheden. Når du tager dit indre barn hjem i dit hjerte, rummer sårbarheden og elsker og accepterer dig selv, er du klar til at flyve.

Du vil begynde at handle respektfuldt og kærligt i forhold til dine behov og ønsker, på trods af hvad omverden forventer eller ønsker af dig. DU ELSKER DIG SELV HØJERE, end at du kan og vil underkaste dig andre menneskers krav og forventninger for at blive accepteret og elsket.

Ofte er det situationer, mennesker eller myndigheder, som trigger dig i nuet, og som indirekte viser dig vejen hjem til dit smertefulde og sårede indre barn.


Når sorgen ikke slipper

Når din sorg ikke slipper, kan det skyldes at den sorg du senest har oplevet faktisk trigger et gamle traume. Et barndomstraume hvor du har oplevet at miste og være meget ulykkelig. Hvor der ingen omsorgspersoner var til at trøste dig, og hvor du blev nødt til at vende dig selv ryggen og underkaste dig omgivelserne og deres behov.

Når du sidder fast i sorgen, og den begrænser din livsudfoldelse, vil psykoterapien kunne hjælpe
dig til at rumme din tidligere ubearbejdede sorg. Når først du har forløst dit sorgfulde indre barns oplevelse, vil du kunne begynde at bearbejde din nuværende sorg og gå igennem sorgfaserne på en helt naturlig og sund måde.

Dit tab vil for altid være en del af dig og langt lettere at bære fremadrettet.


Når misbruget får en ende

Det er meget smertefuldt og bestemt ikke let at hente den del af dig selv hjem, du engang forlod for at overleve dit barndomsmiljø, hvorfor det kan være nemmere at dulme smerten med misbrug og afhængighed.

Et misbrug kan handle om alkohol, sexafhængighed, en spiseforstyrrelse og andre uhensigtsmæssige vaner og tvangshandlinger og det underliggende traume er ofte meget smertefuldt at komme i kontakt med.

Når din indre smerte slipper – er der ikke noget, du har brug for at lindre mere, du vil føle dig befriet og lettet.


Hvordan kan psykoterapi hjælpe dig med at opleve frihed

I psykoterapien finder vi frem til den del af dig, du forlod. Jeg træner dig i at mærke smerten og sårbarheden, så den kan blive favnet og healet af dig. Når du har fået healet smerten og sluppet dine overlevelsesmekanismer, begynder du at mærke ro i dine tanker, fred i dit hjerte og lethed i din krop.

Du vil på den anden side af dit healet traume godt kunne huske din livskrise, din sorg eller dit misbrug, og samtidig vil du tydeligt kunne mærke, at du ikke bliver trigget på samme måde længere. Du vil opleve at føle dig fri på en ny måde.

Du er velkommen til at ringe til mig og få en indledende snak, for at finde ud af om jeg kan hjælpe dig.

Leder du efter en tid?